Ingeborg Kjærstad

Journalist og kommunikasjonsrådgiver, Smarte Byer Norge

Bilde%2BIngeborg%2BKj%25C3%25A6rstad.jpg

Ingeborg Kjærstad er Smarte Byer Norges journalist og kommunikasjonsrådgiver. Hun har en mastergrad i kommunikasjon fra Bond University i Australia, og jobbet med kommunikasjon for blant annet Nationaltheatret, Bleach Festival og Miljøpartiet De Grønne.

Våren 2018 hadde Ingeborg et seks måneders internship i FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa (UNRIC) i Brussel. Her spredte hun informasjon om FNs arbeid og bærekraftsmålene gjennom Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. I tillegg skrev hun en rekke artikler om temaer som opptok henne, for eksempel i forbindelse med verdensdagen for sykler, verdens vanndag og verdensdagen for tropene.

Ingeborg er opptatt av hvordan smarte byløsninger kan få innbyggere til å velge det som er miljøvennlig og bærekraftig - ikke bare fordi det er lurt, men fordi det er enkelt. Hun bruker sin kompetanse innen kommunikasjon til å spre informasjon om smarte løsninger slik at norske byer og bedrifter kan lære av hverandre.