Nettverket inviterer:

toppbilde2.png

Smartbydugnaden 2019

9. - 10. april, Quality Hotel Edvard Grieg i BergenNettverket inviterer kommuner, næringsliv, startups, forskning, politikere, stat og sivilsamfunn til Smartbydugnad 2019.
Det er ingen medlemsavgift for å delta i nettverket og deltagerne betaler med hver aktivitet.

Det handler om å dele.
Du får møte andre som jobber med smartby i Norge. Høre hva som er gjort, hvilke erfaringer som er gjort, og ikke minst hvilke feil som er gjort.
Vi ser ut over landegrensene og du får høre om erfaringer fra andre land.

Doers, not talkers
Det blir ingen enveis konferanse. Det blir workshops og praktisk praktisk arbeid. Vi har lagt opp til at du skal reise hjem med konkrete planer, kontakter og kunnskap om hva andre har gjort. Du skal ha møtt nye spennende personer og skaffet deg et større nettverk.

Alle er velkommen
Det eneste ufravikelige kravet til deg er at du deler av dine erfaringer.

Programkomite

Årskonferansen 2018 på Hurtigruten var en suksess

Årskonferansen 2019 bygger på suksessen fra konferansen på Hurtigruten. Hurtigruten ble en suksess fordi alle var med på å gi av seg selv, dele erfaringer og kunnskap. Vi bygger videre på disse verdiene når vi inviterer til årskonferansen 2019.

Smartbydebatten vi arrangerte under arendalsuka var en suksess

Forslaget om nasjonal strategi for smarte byer ble nedstemt i stortinget våren 2018. Vi samlet sentrale politikere, smartbysjefer, næringsliv, startups, kommuner, klynger, statlige tilsyn. Ja - alle som har en mening om smartby og spurte “Trengs det en nasjonal strategi for smarte byer eller ordner byene dette selv”. Det møtte 150 i et lokale beregnet på 67 personer og det ble en livlig debatt.

Aktuelle deltakere

Offentlig sektor (stat, fylkeskommune og kommune), næringsliv (industriaktører, små og mellomstore bedrifter, start-ups), akademia (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter), samfunnsliv (organisasjoner, foreninger). I god smartby-ånd søker vi å få til en variert forsamling ift. fag, roller, bransjer, sektorer og geografi.

Alle spørsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Roger Dramstad (99355112 eller roger@smartebyernorge.no). 

Smarte Byer Norge -Nettverket

Smarte Byer Norge AS drifter Smarte Byer Norge -Nettverket. Smarte Byer Norge -Nettverket er landets største nettverk for deg som har en interesse for smarte byer. Vi er 170 virksomheter fra sivilsamfunn, kommuner, forskning, næringsliv og stat. Det er 1.400 smartbyentusiaster i nettverkets gruppe på facebook.

Nettverket - for hvem
Nettverket er bygget på samme måte som startup-miljøet. Det er uformelt - det å dele og hjelpe hverandre står sentralt. Alle kan delta i nettverket. Det eneste kravet er at man deler sin kunnskap.

Nettverket - økonomi
Det er ingen medlemsavgift for å delta i nettverket og driften støttes ikke av offentlige eller EU midler. Det er som et community der man betaler når man deltar. Enten man deltar som foredragsholder eller deltaker.