Back to All Events

SBN Omvendt Pitch - Evolve Arena

Innovatørene er juryen. Fortell oss hva du vil ha løst, ikke hvordan du vil ha det løst. Startups er gode på å pitche sin løsning slik at alle kan forstå. Nå skal kommunene bli gode til å pitche problemet de vil ha løst slik at alle kan forstå. I framtiden vil innovasjon komme fra flere enn bare ingeniørene. De smarte ideene vil komme fra kunst, kultur, … For at de skal forstå hva du ønsker løst, må du pitche slik at de forstår. 

Later Event: December 6
SBN Pitch - Evolve Arena