Har du data som gjør Norge smartere?

På hack4no skal vi ta med data fra kommuner og næringsliv. Dette er første gang data kommer fra dataeiere som ikke er statlige.

Det kommer 250 utviklere som skal lage løsninger på åpne data til Hønefoss 26 og 27 Oktober.

Vi holder nå på å fylle åpne data portalen urbalurba.no med data til hackathon. Vi vil ha så mange data som mulig. Fyll ut skjema under eller ta kontakt med terje@smartebyernore.no / 90056958 om du har spørsmål og ideer.


Name *
Name
navnpå firma, kommune, etat
tlf vi kan nå deg på
Hvilke data har dereÅpen løsning for åpne data

Urbalurba.no er bygget med åpne data portalen CKAN CKAN benyttes av de største byene i verden, UK gov, US gov, EU, FN. Det sikrer at åpne data ikke låses inn til en dataleverandør. I Norge er Stavanger kommet lengst av byene, de benytter også CKAN.

Hack4no

Les mer om aktivitetene vi gjør i forbindelse med hack4no

OM: #hack4no samler hvert år mange hundre kreative mennesker fra hele landet – gründere, utviklere, designere, studenter, kodeinteresserte barn og andre innovasjonsinteresserte. Målet er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge.

http://hack4no.no/pages/om-hack4no