Verktøy for visualisering av data

Det finnes både kommersielle og åpne/gratis verktøy for å visualisere dine åpne data. I dette kurset lærer du om hvilke visualiseringsmuligheter som finnes i CKAN, og hvordan de brukes for å visualisere data. Vi ser også på mer avanserte verktøy som kan kombinere datasett og kart.

Dette får du: Kunnskap om visualiseringsverktøy for data.

Kurset passer for: Konsulenter og utviklere.