Private data i CKAN

CKAN kan brukes til å dele data internt, f.eks. mellom avdelinger i en virksomhet. Dermed kan CKAN brukes som en felles måte å lagre data slik at det kan lages rapporter som inkluderer data fra forskjellige avdelinger og datakilder. I kurset ser vi på hvordan CKAN settes opp for deling av private data, og hvordan tilgangskontroll fungerer.

Dette får du: Kunnskap om hvordan du setter opp private data i CKAN.

Kurset passer for: Konsulenter, utviklere og administratorer.