Introduksjon til harvesters

I introduksjonskurset om CKAN så vi på hvordan data publiseres. Dette kurset handler om hvordan man kan sette opp såkalte harvestere. En harvester er en funksjon i CKAN som gjør det mulig automatisk å innhente data fra andre kilder og publisere dem på din CKAN. Harvestere kan kjøre og oppdatere datasett i CKAN slik at f.eks. trafikktellere og lignende IoT-relaterte data blir tilgjengelige som åpne data. CKAN-portaler kan også settes opp til å innhente metadata og data fra andre CKAN-portaler.

Dette får du: Kunnskap om hvordan man setter opp en harvester som innhenter data til ditt utviklingsmiljø.

Kurset passer for: Konsulenter og utviklere.