Data transformasjon - introduksjonskurs

Mange datasett publiseres som rapporter uten at det er meningen at de skal gjenbrukes. Data i interne systemer, som CRM, HR og regnskapsføring, er formatert kun for bruken internt i systemet som produserer og bruker dem. Slike data er ikke formatert for å publiseres som åpne data. I de fleste tilfeller må interne koder, datafelter og datastruktur endres om de skal kunne gjenbrukes for andre formål. I dette kurset ser vi på hvordan man transformerer data slik at den blir mulig å gjenbruke i andre sammenhenger.

Dette får du: Oversikt over hvorfor datatransformasjon er nødvendig, og hvordan det gjøres.

Kurset passer for: Konsulenter og utviklere.