CKAN-utvidelser

I dette kurset går vi igjennom de vanligste utvidelsene (extension) til CKAN, og ser på hva slags funksjonalitet de gir, hvordan de installeres og hvordan de brukes. Det finnes mer enn 200 CKAN-utvidelser. Disse gjør alt fra å oppdatere data, sende Twitter-meldinger, innlogging fra andre systemer, til å vise frem de mest populære datasettene.

 

Dette får du: Kunnskap og trening i å installere de mest populære CKAN-utvidelsene


Kurset passer for: Konsulenter, utviklere og systemadministratorer