App-utvikling med åpne data

CKAN har et API som gjør det enkelt for utviklere å få tilgang til data. I dette kurset ser vi på hvordan APIet fungerer og hvordan man lager en applikasjon som bruker eller viser data fra en CKAN-portal. Kurset forutsetter kunnskaper om app-utvikling. For de som ikke har har slik kunnskap vil vi tilby en enkel modell som kan tilpasses.

Dette får du: Kunnskap om hvordan CKANs API fungerer og hvordan du kan lage en enkel app som utnytter denne APIen.

Kurset passer for: Utviklere