Åpne data og standarder

Dette kurset handler om viktigheten av å benytte standarder når man jobber med åpne data. Vi ser på hvordan Tags og Groups brukes til å organisere slik at det blir enklere å finne datasett.

Dette får du: En grunnleggende forståelse for datastandarder, hvilke standarder som finnes, og hvordan man finner dem.

Kurset passer for: Alle som ikke kjenner til åpne data og standarder.