Smartbystrategi

Vi leverer et bredt spekter av strategiske tjenester, fra workshops og inspirasjonsseminarer, til prosjektledelse av strategiprosesser, til rådgivning og kvalitetssikring. Vi har tro på kompetansebygging hos kommunale ledere og politikere, ansatte, lokalt næringsliv og innbyggere før en kommune setter i gang med strategi- og prosjektarbeid. En smartbystrategi vil nødvendigvis overlappe med en kommunes digitaliseringsarbeid, ved at både smartbyløsninger og digitaliseringsprosjekter handler om data. Vi hjelper deg å sørge for at dine digitaliseringsstrategi og din smartbystrategi styrker hverandre i stedet for å komme i veien for hverandre.

Kontakt: gard@smartebyernorge.no