Input test


Some dummy text

Smarte Byer Norge - Nettverket (PROTOTYPE)
Smarte Byer Norge Nettverket er i første rekke et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i smartbyutvikling kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre.