header.jpg

Årskonferansen 2019 - Svalbard

5-7. februar

Foredragsholdere

 

Programkomite

 

Aktuelle deltakere

Offentlig sektor (stat, fylkeskommune og kommune), næringsliv (industriaktører, små og mellomstore bedrifter, start-ups), akademia (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter), samfunnsliv (organisasjoner, foreninger). I god smartby-ånd søker vi å få til en variert forsamling ift. fag, roller, bransjer, sektorer og geografi.

Alle spørsmål vedrørende arrangementet kan stilles til Roger Dramstad (99355112 eller roger@smartebyernorge.no).