header.jpg

Årskonferansen 2019 er flyttet til Bergen

Smarte Byer Norge -Nettverket med sine 170 medlemsvirksomheter arrangerer et spennende, lærerikt og effektfullt program for årskonferansen 2019. De fleste tema innen «smartteknologi» vil bli drøftet med aktører fra det private næringsliv, kommuner og staten.Vi flyttet årskonferansen fra Svalbard fordi:

  • Tiden, da mange ledere ikke kunne være borte fra daglige gjøremål i tre dager

  • Kostnadsbildet på Svalbard ble i tillegg særs dyrt med hotell, opplevelser og fly. Vi har klart å få arrangementet ned rundt halve prisen ved flytting.

Hvorfor ville vi arrangere på Svalbard

Svalbard, øya vår langt der oppe mot nordpolen. Først kjent for kullgruver, det gamle “gullet”. Nå kjent for et internasjonalt forskningsmiljø og data som overvåker planeten vår, det nye “gullet”. De skitne gruvene huser nå den globale frøbanken. Den siste skanse!

Vi ville til Svalbard. Øya representerer endring og broen mellom gammelt og nytt, fordi den viser hvor viktig samarbeid er og hvordan data kan hjelpe oss med å ta vare på planeten vår.