Samhandling for utvikling av smarte byer og samfunn

Bærekraftsmålene, omstillingen fra olje, fortettingen til byene, kravet om et transparent og åpent samfunn er nøkkelord. Innbyggere i by og land går med en datamaskin i lomma og forventer at det skal være like lett å bruke kommunale tjenester som å handle på nettet.

Skal vi lykkes med å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, er vi helt avhengig av at vi samhandler på tvers av sektorer, bransjer og fag. Det finnes flere nettverk i Norge som jobber innenfor smarte byer og samfunn. Nettverkene har forskjellige vinklinger. Noen fokuserer på mobilitet, andre på bygg, tredje på kommuner osv. Det alle har til felles er erkjennelsen om at det må samhandling til.

 Smartbynettverk i Norge

Oversikt over nettverk, foreninger, organisasjoner, virksomheter som samler andre aktører innenfor smartby.


Dette er en liste over de vi vet om. Vi har listet de opp i forbindelse med at de er invitert til Smartbydugnaden 2019
Ta kontakt med terje@smartebyernorge.no / 90056958 for å endre eller føre opp nye organisasjoner.