Smarte Byer Norge -Nettverket

Samhandling for utvikling av smarte byer

Smarte Byer Norge -nettverket er et uformelt nettverk der alle aktører som er interessert i utvikling av smarte byer kan finne hverandre, møtes på nøytral grunn, diskutere, dele erfaringer og bistå hverandre. Vi skaper og tilrettelegger møteplasser for idémyldring og erfaringsutveksling.

Skal vi lykkes med å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, er vi helt avhengig av at vi samhandler på tvers av sektorer, bransjer og fag.

Alle typer aktører ønskes velkommen som medlemmer i nettverket; for eksempel byer og kommuner, departementer og etater, store og små selskaper, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Fellesnevneren for alle medlemmer er at de har interesse for og/eller aktiviteter som kan defineres innenfor området smarte byer