SAMS Norway

SAMS Norway er en næringsklynge med fokus på utvikling av systemer for bærekraftige autonome transportløsninger på land og til vanns. Vi jobber for bedriftene som er medlemmer og har som visjon å bidra til en betydelig ny norsk verdiskaping.

Utviklingen av autonome mobilitetsløsninger skjer allerede innenfor de fleste mobilitetsformer. Autonom mobilitet åpner opp for store postive samfunnseffekter – gitt at det tas i bruk på en klok måte. Vi mener det norske samfunn og norske aktører står i en særskilt sterk posisjon til å sette autonom mobilitet i systemer som sikrer en slik positiv effekt, og at norske aktører kan ta fremtredene internasjonale markedsposisjoner. Vi er også overbevist om at vi kun klarer dette gjennom utbredt samarbeid og samskaping. SAMS Norway er bedriftenes verktøy for økt samskaping og verdiskaping.