CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning blir sentrale aktiviteter.

CIENS Urban skal bidra med kunnskap og innovative løsninger for det grønne skiftet i bærekraftige byer.

Stadig flere av oss bor i byer og bidrar til – og rammes av – byenes miljøbelastninger. Rask urbanisering innebærer betydelige utfordringer med opphopning av problemer, så vel miljømessig som sosialt. Storbyene tilbyr både de beste og de dårligste levekårene i landet. Samtidig gir urbane konsentrasjoner storskalafordeler og god ressursutnyttelse som sparer energi og areal og gir de beste mulighetene for miljøvennlig transport. Når stadig flere av oss vil bo urbant, gir det urbane mangfoldet nye muligheter og innovative løsninger – både når det gjelder miljø og klima, velferd og økonomi.