FRAM Smart Cities

Navn på prosjekt: FRAM Smart Cities

Deltakere: eSmart Systems, Fara, Future Home, Lyse, Building SMART Nordic, Numascale, Westcontrol, Zaptec

Prosjektleder: Ellen Rakneberg, Innovasjon Norge. Mobil: 92042444 E-post: Ellen.Margrethe.Rakneberg@innovasjonnorge.no

Varighet: 2015-2016

Bakgrunn: Studiereiser og seminarer for norske smartbyrelaterte selskaper som har er klare for internasjonalisering. Mentorordning i to forskjellige markeder (UK og Spania).

FormålFRAM Smart Cities program arrangeres av Innovasjon Norges kontorer i Oslo, UK og Spania. Formålet er å gi ledere i utvalgte norske bedrifter tilgang på ressurser, kontakter og veiledning for å utvikle sine bedrifter til å vokse i internasjonale markeder.

Mer informasjon:

Kort oversikt over FRAM Smart Cities

This FRAM Smart Cities (engelsk)