Mendo

Navn på virksomhet: Mendo AS

Kontaktperson: Jørn Haga, jorn@mendo.no, 90735688

Nettsted: www.mendo.no

Tjenester:  Software for omsetningsregisterert, og statistikk for byer og områder.

Marked: Byer i Norge og Storbrittania

Oppstartsår: 2015

Behov virksomheten søker å løse: Vi gir sentrumsledere mulighet til å evaluere tiltak, og endringer som blir gjort i bykjerner.

Ønsker kontakt med: Byer, samarbeidspartnere

Teknologi: Platform for tilkobling til datakasser, og manuell innhenting av omsetning gjort tilgjengelig på et strategisk nivå for brukere.

Smartbykategorier: Retail, byutvikling