eSmart Systems

Navn på virksomhet: eSmart Systems AS

Kontaktperson: Knut E. Gustavsen. Telefon: 91866530. E-post: knut.gustavsen@esmartsystems.com

Nettside: www.esmartsystems.com

Produkter: SaaS-produkter for nett-, strøm- og kommunale selskap

Marked: B2B for nasjonale og internasjonale nett- og strømselskap

Antall ansatte: 55

Oppstartsår: 2013

Behov selskapet søker å løse: For nettselskap vil vi redusere drift- og investeringskostnader. For strømselskaper vil vi styrke produkt- og tjenesteporteføljen. For byer og kommuner vil vi digitalisere og effektivisere byen.

Ønsker kontakt med: Nettselskaper, strømselskaper og kommunale selskaper.

Teknologi: Skytjenester basert på Microsoft Azure teknologi som analyserer og automatiserer forretningsprosessen. Big data, analytics og IoT.

Smartbykategorier: Energi, mobilitet, bygg, helse