Climate-KIC Norge

Navn på virksomhet: Climate-KIC Norge

Kontaktperson: Lars Gjølme, seniorrådgiver

Nettsted: https://www.ntnu.edu/climate-kic

Tjenester:  Finansiering av cleantech start-ups, rådgivning for forretningsutvikling, nettverk med europeiske aktører som er interesert i klimaløsninger

Marked: Norske cleantech gründere som vil ut i Europa

Oppstartsår: 2015 (2010)

Behov organisasjonen søker å løse: Kommersialisering av cleantech og internasjonalisering av klimavennlige oppstartsbedrifter

Ønsker kontakt med: Grønne gründere

Teknologi: Gründere må arbeide med tematikk som tilhører “urban transitions”, “sustainable land use”, sustainable production systems”, og “decision metrics and finance”

Smartbykategorier: Energi, mobilitet, klima, landbruk, havbruk