ECC (Electronic Chart Centre)

Navn på virksomheten: ECC As (Electronic Chart Centre)

Kontaktperson: Jarle Andersen, Telefon: 911 74 333. E-post: jarle@ecc.no

Nettside: www.ecc.no

Produkt: Maplytic, løsning for effektiv innsamling, kvalitetssikring, distribusjon og visualisering av geodata.

Marked: Offentlig sektor og privat virksomheter. Hovedfokus mot kunder med behov for GIS løsninger for å understøtte sikkerhet- og beredskaps-aspekter.

Antall ansatte: 19

Oppstartsår: 1999

Behov selskapet søker å løse: For alle private virksomheter, offentlige etater som har behov for å visualisere og analysere data, for å planlegge , ta gode beslutninger basert på geodata.

Ønsker kontakt med: Private og offentlige selskaper

Teknologi: Skytjenester basert på åpne standarder.

Smartbykategorier: Mobilitet