Smart Mobility Suburbs (SMS)

Navn på prosjekt: Smart Mobility Suburbs (SMS)

Deltakere: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo), Transportøkonomisk institutt (TØI), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektleder: Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Midler: 7.000.000 kr. fra Norges Forskningsråd

Varighet: 2016-2019

Bakgrunn: Prosjektet ser på politikk og praksis i Lillestrøm, Ski og Lysaker/Fornebu.Dette er mikrobyer som trolig vil vokse mye, spiller en helt sentral rolle i den samordnede areal- og transportplanen for Oslo og Akershus, og kan få en viktig rolle i Oslos klimaplan "Det grønne skiftet"

Formål: Forskningsprosjektet er organisert rundt to viktige utfordringer. For det første, innovasjoner og endringer i mobilitetspraksiser. For det andre, innovasjoner når det gjelder politikk og planlegging for å fortette og utvikle mikrobyene – der folk både kan bo, handle, leve og arbeide.

Mer informasjon: