Mendo

Navn på virksomhet: Mendo AS

Kontaktperson: Jørn Haga, jorn@mendo.no, 90735688

Nettsted: www.mendo.no

Tjenester:  Software for omsetningsregisterert, og statistikk for byer og områder.

Marked: Byer i Norge og Storbrittania

Oppstartsår: 2015

Behov virksomheten søker å løse: Vi gir sentrumsledere mulighet til å evaluere tiltak, og endringer som blir gjort i bykjerner.

Ønsker kontakt med: Byer, samarbeidspartnere

Teknologi: Platform for tilkobling til datakasser, og manuell innhenting av omsetning gjort tilgjengelig på et strategisk nivå for brukere.

Smartbykategorier: Retail, byutvikling

ECC (Electronic Chart Centre)

Navn på virksomheten: ECC As (Electronic Chart Centre)

Kontaktperson: Jarle Andersen, Telefon: 911 74 333. E-post: jarle@ecc.no

Nettside: www.ecc.no

Produkt: Maplytic, løsning for effektiv innsamling, kvalitetssikring, distribusjon og visualisering av geodata.

Marked: Offentlig sektor og privat virksomheter. Hovedfokus mot kunder med behov for GIS løsninger for å understøtte sikkerhet- og beredskaps-aspekter.

Antall ansatte: 19

Oppstartsår: 1999

Behov selskapet søker å løse: For alle private virksomheter, offentlige etater som har behov for å visualisere og analysere data, for å planlegge , ta gode beslutninger basert på geodata.

Ønsker kontakt med: Private og offentlige selskaper

Teknologi: Skytjenester basert på åpne standarder.

Smartbykategorier: Mobilitet

FRAM Smart Cities

Navn på prosjekt: FRAM Smart Cities

Deltakere: eSmart Systems, Fara, Future Home, Lyse, Building SMART Nordic, Numascale, Westcontrol, Zaptec

Prosjektleder: Ellen Rakneberg, Innovasjon Norge. Mobil: 92042444 E-post: Ellen.Margrethe.Rakneberg@innovasjonnorge.no

Varighet: 2015-2016

Bakgrunn: Studiereiser og seminarer for norske smartbyrelaterte selskaper som har er klare for internasjonalisering. Mentorordning i to forskjellige markeder (UK og Spania).

FormålFRAM Smart Cities program arrangeres av Innovasjon Norges kontorer i Oslo, UK og Spania. Formålet er å gi ledere i utvalgte norske bedrifter tilgang på ressurser, kontakter og veiledning for å utvikle sine bedrifter til å vokse i internasjonale markeder.

Mer informasjon:

Kort oversikt over FRAM Smart Cities

This FRAM Smart Cities (engelsk)

Shareactor

Navn på virksomhet: shareactor.io

Kontaktperson: Birger Lie. E-post: birger@shareactor.io. Telefon: 94874377

Nettside: http://shareactor.io/

Produkter: Delingsøkonomiplattform

Marked: Norge, UK innen bank/finans, undervisning, og tjenestesektoren

Antall ansatte: 5

Oppstartsår: 2015

Behov selskapet søker å løse: Vi har et brennende ønske om å bidra til at vi alle får en litt enklere hverdag. Delingsøkonomi organiserer resurser smartere. Vi tror at delingsøkonomi vil endre morgendagen til det bedre. Derfor har vi laget en plattform som utnytter resurser bedre. Som gjør det enklere å skape nye tjenester mellom mennesker eller maskiner og maskiner.

Teknologi: Big data, analytics, plattform, transaksjoner, hosting, mobilapplikasjoner, AI

Ønsker kontakt med: Kunder i privat og offentlig sektor. Samarbeidspartnere. Investorer.

Smartbykategorier: Livskvalitet og tjenester

Smart Mobility Suburbs (SMS)

Navn på prosjekt: Smart Mobility Suburbs (SMS)

Deltakere: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Universitetet i Oslo), Transportøkonomisk institutt (TØI), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektleder: Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Midler: 7.000.000 kr. fra Norges Forskningsråd

Varighet: 2016-2019

Bakgrunn: Prosjektet ser på politikk og praksis i Lillestrøm, Ski og Lysaker/Fornebu.Dette er mikrobyer som trolig vil vokse mye, spiller en helt sentral rolle i den samordnede areal- og transportplanen for Oslo og Akershus, og kan få en viktig rolle i Oslos klimaplan "Det grønne skiftet"

Formål: Forskningsprosjektet er organisert rundt to viktige utfordringer. For det første, innovasjoner og endringer i mobilitetspraksiser. For det andre, innovasjoner når det gjelder politikk og planlegging for å fortette og utvikle mikrobyene – der folk både kan bo, handle, leve og arbeide.

Mer informasjon:

eSmart Systems

Navn på virksomhet: eSmart Systems AS

Kontaktperson: Knut E. Gustavsen. Telefon: 91866530. E-post: knut.gustavsen@esmartsystems.com

Nettside: www.esmartsystems.com

Produkter: SaaS-produkter for nett-, strøm- og kommunale selskap

Marked: B2B for nasjonale og internasjonale nett- og strømselskap

Antall ansatte: 55

Oppstartsår: 2013

Behov selskapet søker å løse: For nettselskap vil vi redusere drift- og investeringskostnader. For strømselskaper vil vi styrke produkt- og tjenesteporteføljen. For byer og kommuner vil vi digitalisere og effektivisere byen.

Ønsker kontakt med: Nettselskaper, strømselskaper og kommunale selskaper.

Teknologi: Skytjenester basert på Microsoft Azure teknologi som analyserer og automatiserer forretningsprosessen. Big data, analytics og IoT.

Smartbykategorier: Energi, mobilitet, bygg, helse

 

Climate-KIC Norge

Navn på virksomhet: Climate-KIC Norge

Kontaktperson: Lars Gjølme, seniorrådgiver

Nettsted: https://www.ntnu.edu/climate-kic

Tjenester:  Finansiering av cleantech start-ups, rådgivning for forretningsutvikling, nettverk med europeiske aktører som er interesert i klimaløsninger

Marked: Norske cleantech gründere som vil ut i Europa

Oppstartsår: 2015 (2010)

Behov organisasjonen søker å løse: Kommersialisering av cleantech og internasjonalisering av klimavennlige oppstartsbedrifter

Ønsker kontakt med: Grønne gründere

Teknologi: Gründere må arbeide med tematikk som tilhører “urban transitions”, “sustainable land use”, sustainable production systems”, og “decision metrics and finance”

Smartbykategorier: Energi, mobilitet, klima, landbruk, havbruk

 

Meshcrafts

Navn på virksomhet: Meshcrafts AS

Kontaktperson: Åsmund Møll Frengstad, CEO. Telefon: 90503441. E-post: aasmund.frengstad@meshfrafts.com

Nettsted: www.meshcrafts.com

Produkter: SaaS-plattform for elbillading og -parkering. Åpen markedsplass for elbillading og ladeapplikasjonen SmartCharge.

Marked: B2B, eiere av ladeinfrastruktur i Norge, med globale planer.

Antall ansatte: 5

Oppstartsår: 2013

Behov selskapet søker å løse: Vil hjelpe bilførere å finne ladestasjoner og parkeringsplasser. Skape inntekter og redusere administrasjon for virksomheter som eier ladeinfrastruktur.

Ønsker kontakt med: Kommuner, borettslag, selskaper og enkeltindivider som eier ladestasjoner. Investorer, Elbilister og andre kjørende.

Teknologi: Skytjenester som håndterer IoT og applikasjoner.

Smartbykategorier: Mobilitet, energi

Electric Mobility Norway

Electric Mobility Norway (EMN) er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet. Vi utvikler og kommersialiserer produkter og tjenester som gjør det mulig og mye bedre å reise elektrisk. Dette gir elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i fremtidens transportsystem

CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.