Workshop om samspillet mellom smarte bygg i en smart by

Vi ser for oss å sette fokus på bygninger i en smart by. Stille spørsmål som:

  • Hva er byggebransjens rolle i en smart by ?

  • Hvor smart skal et smart bygg være ?

  • Smart for hvem : For byggeier eller for den som skal oppholde seg i bygget ?

  • Kan en by være smart uten at byggene er smarte?

  • Man reiser gjerne fra et bygg til et bygg. Hvordan legger bygg til rette for bedre mobilitet ?

  • Hvilke data samler smarte bygg som kan gis tilbake til den smarte byen ?

  • Hvordan gjøre de gamle byggene smarte?

  • Hva er smart bygg for en kommune ?