Dag 1

Kommunesammenslåing og bydelsutvikling – kan man benytte smart by som drivkraft for fremtidens stedsutvikling?

Kl.14.30 Tankekors ved nye byer. Innspill og tanker fra Smartbyens spinndoktor Rina Brunsell Harsvik fra Cowi

Deltakere fra Bodø, Eid og Os kommuner
Innspill og erfaringer fra forskjellige kommuner

Bodø Kommune, Rådmann Rolf Kåre Jensen

Os Kommune, Digitalingsdirektør Fredrik Seliussen

Eid Kommune, Ordfører Alfred Bjørlo