Svalbard funket ikke, skulle vi gå konk?

Vi hadde booket 100 flyseter, hotel, opplevelser. Nok til å gå konk om vi ikke fikk påmeldinger.

Vi hadde booket kjente, gode foredragsholdere. Tilogmed folk fra Stortinget var booket! Folk som nok ville nekte å ha noe med oss å gjøre for all framtid om vi tok dem til tomt hus på Svalbard.

Alle som driver med innovasjon og skaper noe nytt kjenner følelsen. Dette går til H….te.

Vi i startup miljøet har et annet ord for å feile, vi kaller det en “pivot”. En endring av retning basert på det man har lært.

Vi laget en build-measure-learn loop og endret program og sted etter som vi snakket med kundene. Vi lærte hvorfor Svalbard ikke fungerte. Samtidig lærte vi om ting vi burde ha med i programmet og ting som måtte ut.

I dialogen med kundene fant vi våre early adopters. Bergen kommune ble våre early adopters. De hadde innspill og programmet endret seg raskt. Lokasjon for konferansen ble Vestlandet.

Om livet ditt avhenger av det - hva er du da villig til å gjøre ?

Spørsmålet er hypotetisk for de fleste. Fort et startup er det både realistisk og aktuelt. Så beklager til dere som synes vi har gått fort fram, har planlagt dårlig, ikke informert underveis osv.
Vi holdt på å gå konk og måtte gjøre det som var nødvendig.

Nå inviterer vi til smartbykonferanse hvor alle kan delta.

Vi har tatt ned kostnadene. De med store ideer og få penger kan være med. Vi har kuttet ned reisetid og lengde på konferansen. De travleste kan nå delta.

Vi har nå fått et mye bedre produkt enn det første vi laget, og vi gikk ikke konk. Men fikk en kraftig påminnelse om at innovasjon og risiko går sammen hånd i hånd.

Startup success can be engineered by following the process, which means it can be learned, which means it can be taught
— Eric Ries


Rask innovasjon kan ikke eksistere uten vilje til å feile. Spørsmålet er hva man gjør når det feiler.

På årskonferansen er innovasjon fokus. Vi skal dele det vi har fått til rundt om i smartby-norge. Vi skal skryte og vise fram det vi er stolte av.

Men om det bare er festtaler - da har vi ikke vært modige nok. Da har vi drevet mer med evolusjon en innovasjon. Alle er herved utfordret til fiasko-lunsj hvor vi skal dele og le av hverandres fiasko. I startup miljøet kalles det Fuckup Nights og er et globalt fenomen.

Om ord som build-measure-learn loop, pivot, early adopters er nye for deg må du lese The Lean Startup method av Eric Ries. http://theleanstartup.com/principles


Dette lærte vi om Svalbard

Målgruppen vår er stort sett ledere i stat - / kommunal sektor og næringsliv. Grunnen til flytting er fortrinnsvis:

  • Tiden, da mange ledere ikke kunne være borte fra daglige gjøremål i tre dager

  • Kostnadsbildet på Svalbard ble i tillegg særs dyrt med hotell, opplevelser og fly. Vi har klart å få arrangementet ned rundt halve prisen ved flytting.