Electric City

unni_sitat.jpg

Når neste generasjon flytter hjemmefra, vil over seks milliarder mennesker på jorden bo i byer. I byene skapes store verdier, men her brukes også enorme ressurser. Hva skjer da?

Unni Farestveit, konserndirektør samfunnskontakt i Agder Energi deler sine tanker om smarte byer på Smartbydugnaden 2019

Smartbydugnaden 2019

Det handler om å dele.
Du får møte andre som jobber med smartby i Norge. Høre hva som er gjort, hvilke erfaringer som er gjort, og ikke minst hvilke feil som er gjort.
Vi ser ut over landegrensene og du får høre om erfaringer fra andre land.

Doers, not talkers
Det blir ingen enveis konferanse. Det blir workshops og praktisk praktisk arbeid. Vi har lagt opp til at du skal reise hjem med konkrete planer, kontakter og kunnskap om hva andre har gjort. Du skal ha møtt nye spennende personer og skaffet deg et større nettverk.

Alle er velkommen
Det eneste ufravikelige kravet til deg er at du deler av dine erfaringer.