Parallellworkshop Telenor

Telenor vil innledningsvis ta for seg hvordan norske og byer kan tilnærme seg digitalisering gjennom etablering av en tydelig strategi med tilhørende tiltaksplan. Hva er de viktigste områdene for en Smart By både internt og ut publikum? Hvilke gevinstområder er de viktigste?

Sesjonen vil også belyse konkrete eksempler og anvendelsesområder der Telenor i samarbeid med kommuner og byer jobber med digitalisering, hvilke kommunikasjonsverktøy som inngår (IoT på 4G, 5G), samt verktøy Telenor tilbyr for å bistå kommuner med å realisere Smarte Byer (blant annet «mobility analytics», velferdsteknologi m.m.).