Felles plattform

Staten og kommunene i Norge har etter hvert begynte å tilgjengeliggjøre ikke-sensitive data, med et ønske om at det inspirerer næringslivaktører til å utvikle innovative tjenester og bygge nye virksomheter.

Problemet er bare halve jobben er gjort.

Smarte Byer Norge vil være en pådriver for bruk av åpne offentlige data i Norge i smartbysammenheng, og en tilbyder av datasett fra både det offentlige og næringslivet. Spesielt ønsker vi å gjøre det enklere for utviklere og entreprenører å lage innovative, landsdekkende og internasjonale smartbytjenester basert på åpne data, eller i kombinasjon av åpne og kommersielle data.

Her er et eksempel på visualisering av noen utvalgte datasett.