smartbystrategi

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle er utdannet innenfor natur- og miljøvern og samfunnsplanlegging. Han har utstrakt erfaring som kommunal leder innen natur- og kulturvern, og plantekniske etater. For tiden er han i permisjon fra jobben som leder for smartbykontoret i Sola kommune for å gjennomføre en masterutdannelse i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.