Smartbylab

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark er forsker og teknolog, tidligere professor i informatikk med spesialitet innen drift av store datasystemer. Mark er oppfinneren til automatiseringsteknologien som Facebook, LinkedIn, og mange selskaper på Wall Street brukte for å bygge sine datasentre. På 1990 tallet var han med på å anvende kunstig intelligens og self-helbredende teknologi på "pervasive computing", som nå kalles Internet of Things. Han grunnla selskapet CFEngine i 2008 først i Norge og så Silicon Valley. Mark har forfattet ca 20 bøker of manger vitenskapelige artikler. Han jobber nå som rådgiver for grundere og Fortune 100 selskaper over hele verden.

Om Mark i WikiPedia