Shashi Kanth Anasuri

Digital Markedsføring Ekspert

Shashi er Smarte Byer Norges digitale markedsførings ekspert. Han er tidligere ingeniør og har erfaring fra olje og gassindustrien. Senere har han tatt en master i innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Shashi er spesielt opptatt av miljøtematikken i smart city, og fokuserer på sirkulærøkonomi og bærekraft. Shashi har spisskompetanse på forskningsdesign, datainnsamling og dataanalyse.

Av sjel er han en kreativ, entreprenør og motivert av innovasjon. Ser alltid etter nye måter å jobbe på og mener teknologi spiller en viktig rolle i bærekraftige løsninger.

Han har stor interesse for Innovasjon og bærekraftige utviklingsmål, og ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å bo. Han liker å lese om nye trender innen fornybar energi, smartbyer, SDG skjer rundt om i verden.

LinkedIn: /in/shashikanth-anasuri/ | +47 45 09 64 52 | shashianasuri@smartebyernorge.no

Shashi.png