Nina Kristin Amdahl

Partner & senior kommunikasjonsrådgiver

Nina er Smarte Byer Norges kommunikasjonsansvarlig. Hun er overbevist om at god samhandling mellom ulike fagmiljøer er helt avgjørende for å lykkes med å utvikle smarte og bærekraftige byer som det er godt å leve i. Nina tilbyr strategisk kommunikasjonsfaglig rådgivning til blant annet by- og områdeutviklingsprosjekter. Hun tilbyr bistand innen alle disse områdene gjennom sitt selskap, Rosenlund Kommunikasjon.

Hun har har fulgt store og små by- og områdeutviklingsprosjekter, eiendomsutviklingsprosjekter og lignende gjennom 10 år som kommunikasjonssjef hos samfunnsrådgiveren Rambøll. Hun har til sammen mer enn 20 års kommunikasjonsfaglig praksis fra ulike roller i norske og internasjonale virksomheter som Rambøll, NHO og Handelshøyskolen BI, hvor hun har jobbet blant annet med merkevare- og omdømmebygging, synlighet, PR og endringskommunikasjon.

LinkedIn: /in/nina-kristin-amdahl | +47 92 45 52 88 | nina@smartebyernorge.no