Nina Kristin Amdahl

Partner & senior kommunikasjonsrådgiver

Nina er Smarte Byer Norges kommunikasjonsansvarlig. Hun er overbevist om at god samhandling mellom ulike fagmiljøer er helt avgjørende for å lykkes med å utvikle smarte og bærekraftige byer som er gode å leve i. Nina har har fulgt store og små by- og områdeutviklingsprosjekter, eiendomsutviklingsprosjekter og samferdselsprosjekter gjennom 10 år som kommunikasjonssjef hos samfunnsrådgiveren Rambøll. Hun tror at bærekraftig verdiskaping best skjer gjennom samskaping mellom prosjekteiere, fag, næring og brukere.

Hun har til sammen mer enn 20 års kommunikasjonsfaglig praksis fra ulike roller i norske og internasjonale virksomheter som Rambøll, NHO og Handelshøyskolen BI, hvor hun har jobbet med merkevare- og omdømmebygging, synlighet, PR og endringskommunikasjon. I dag tilbyr hun strategisk kommunikasjonsfaglig rådgivning til små og store by- og områdeprosjekter gjennom sitt selskap, Rosenlund Kommunikasjon.

LinkedIn: /in/nina-kristin-amdahl | +47 92 45 52 88 | nina@smartebyernorge.no