SmarteByerNorge

Terje Christensen

Terje Christensen

Leder, Partner & Gründer av Smarte Byer Norge

Terje Christensen er hjernen bak Smarte Byer Norge (SBN), og personen som gjorde ideen om til en realitet i 2016. Siden den gang da har han opparbeidet egen hjemmeside, database med åpne data og samlet over 1300 enkeltpersoner om å bevisstgjøre viktigheten med å åpne opp og samle data. I tillegg sammen med Roger har de også nå over 150 medlemmer i sitt nettverk i form av kommuner, byer og bedrifter.

Han har teknisk bakgrunn som programmerer, og har gjennom årene opparbeidet seg profesjonell kompetanse innen teknologi, forretningsmodeller, mentoring, opplæring, innovasjon og «lean startup».

Hans visjon og drivkraft kommer fra sitatet fra Richard Branson: "Screw it, lets do it». Han liker orginale ideer som er utenfor normen og er tiltrukket av oppgaver som er vanskelig å gjøre - bare for de er vanskelige å gjøre.

Han har vært med i Norges startup-samfunn siden han solgte sitt selskap i 2012. Siden da har han bidratt som mentor og organisator på flere store helge-arrangementer for StartUps. Han har bygd opp stortet internasjonalt samfunn av forretningsmodeller hvor han introduserte dette til mer enn 1000 entreprenører.

Terje tror på å lage et «smarte byer»-økosystem i Norge, og er spesielt interessert i forretningsmodeller som virker i «smarte byer» konseptet. Han tror at SBN utvikler seg i en akselererende fart og at dette vil transformerer Norge om til en ledende «Smarte Byer» nasjon. Norge er en liten nasjon, men med et avansert samfunn, vel utstyr for utvikling av internasjonal konkurrerende industri hvor byer, bedrifter, fylker, organisasjoner, og akademiske, og engasjerte borgere samarbeider for å gjøre Norge til akkurat dette - En «Smarte Byer» nasjon!

LinkedIn: /in/terchris | +47 90 05 69 58 | terje@smartebyernorge.no

Roger Dramstad

Roger Dramstad

Partner & Kundeansvarlig

Roger er Smarte Byer Norges Kundeansvarlig. Han er den som har lengst erfaring innen IT-industrien hvor har sett og opplevd veksten av data. Han har lang erfaring innen rådgiving, salg, og produktledelse mot offentlig og privat sektor, med fokus på HR og IKT. Han har jobbet med store bedrifter som WebCruiter, Agresso, ATEA, Norsk Data, Computas, og Landbruksdata. Han har dermed skapt seg et enormt stor nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

På 80-tallet jobbet han i landbruksamvirket hvor han hadde ansvar for innberetninger av lønn og avgifter for slakterier, meierier, eggsentraler, Felleskjøp, og andre realterte virksomheter. Da rapporterte han sentralt for 35 000 ansatte.

Han har også vært produktansvarlig for lønn- og personalsystemet Formula i 10 år fra 1988 og som eksisterer den dag i dag! Han var med på utviklingen fra tidlig og var med i salgsfasen mot store og mindre virksomheter i Norge og Sverige.

Etter dette kom han inn i sluttfasen av Norsk Data og var med på fleste kundearrangementer både inn- og utland for å skape gode relasjoner mellom selskapet og næringslivet og offentlige virksomheter.

Roger har også bred erfaring fra konferanser, kurs og event gjennom 30 år. Hans første konfereanse alene, var i 1984 på Caledonien Hotell i Kristiansand. Temaet var George Orwell's roman "1984" som omhandlet overvåkningssamfunnet og at "storebror" ser deg, som er et tema som er like aktuelt i dag! Her var det 75 deltakere med foredragsholdere hvor flere var stortingsrepresentanter og den første suksess.

Han var bl.a. med i startfasen av rekrutteringseslapet WebCruiter, og ble der i 10 år. Her solgte han løsningen til mer enn 100 virksomheter, hvor den største var Politiet, hvor han var på besøk til 27 politidistrikter rundt om i hele landet.

Hans store styrke er det å være kontaktskapende og evnen til empati for å høre hvilken utfordninger som finnes på den «andre siden av bordet».

LinkedIn: /in/roger-dramstad | +47 99 35 51 12 | roger@smartebyernorge.no

Nina Kristin Amdahl

Nina Kristin Amdahl

Partner & Kommunikasjonsrådgiver

Nina er Smarte Byer Norges kommunikasjonsansvarlig. Hun er overbevist om at god samhandling mellom ulike fagmiljøer er helt avgjørende for å lykkes med å utvikle smarte og bærekraftige byer som er gode å leve i. Nina har har fulgt store og små by- og områdeutviklingsprosjekter, eiendomsutviklingsprosjekter og samferdselsprosjekter gjennom 10 år som kommunikasjonssjef hos samfunnsrådgiveren Rambøll. Hun tror at bærekraftig verdiskaping best skjer gjennom samskaping mellom prosjekteiere, fag, næring og brukere.

Hun har til sammen mer enn 20 års kommunikasjonsfaglig praksis fra ulike roller i norske og internasjonale virksomheter som Rambøll, NHO og Handelshøyskolen BI, hvor hun har jobbet med merkevare- og omdømmebygging, synlighet, PR og endringskommunikasjon. I dag tilbyr hun strategisk kommunikasjonsfaglig rådgivning til små og store by- og områdeprosjekter gjennom sitt selskap, Rosenlund Kommunikasjon.

LinkedIn: /in/nina-kristin-amdahl | +47 92 45 52 88 | nina@smartebyernorge.no

Nozhan Balafkan

Nozhan Balafkan

Visuell Dataanalytiker

Nozhan er Smarte Byer Norges visuelle dataanalytiker og har to mastergrader innen fysikk, hvor den første har han fra universitetet i Leipzig i Astrofysikk. Etter dette har han erfaring som forskerassistent i astrofysikk i Canada ved Saint Mary's University. Sin andre mastergrad i fysikk tok han ved universitetet i Tromsø innen klimatologi med spisskompetanse innen arktisk klima.

Han har dermed opparbeidet seg en sterk kompetanse innen dataanalyse av tunge datasett, og har erfaringer med å jobbe med flere supercomputere.

Nozhan ønsker å minke forurensingene i byene og tror at ved å samle data og analysere dette kan bidra til gode løsninger innen klimadebattene i dag. Hans ønske er å kombinere kunnskapen med grønne løsninger og teknologi for å bidra til å takle det nye klimaet.

LinkedIn: /in/nozhan-balafkan/ | nozhan@smartebyernorge.no

Elisabeth Kristina Røynestad

Elisabeth Kristina Røynestad

Visuell Dataanalytiker

Elisabeth Røynestad er Smarte Byer Norges visuelle dataanalytiker. Hun er utdannet sivilingeniør i romfysikk ved universitetet i Tromsø med spisskompetanse innen radardeteksjon av romsøppel.

Gjennom studiet har hun via utvekslingsstudier opparbeidet seg en unik kompetanse innen romfart ved Royal military college of Canada, samt forretnings- og prosjektledelse ved Polytechnic University i St. Petersburg.

Hun tror på å samle data fra mange forskjellige parter kan bidra til å skape nye spørsmål og gi nye løsninger som kan effektivisere og forenkle hverdagen til alle her i landet.

LinkedIn: /in/elisabeth-røynestad/ | elisabeth@smartebyernorge.no | Tlf: 47 67 37 40

Shashi Kanth Anasuri

Shashi Kanth Anasuri

Digital Markedsføring Ekspert

Shashi er Smarte Byer Norges digitale markedsførings ekspert. Han er tidligere ingeniør og har erfaring fra olje og gassindustrien. Senere har han tatt en master i innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Sashi er spesielt opptatt av miljøtematikken i smart city, og fokuserer på sirkulærøkonomi og bærekraft. Sashi har spisskompetanse på forskningsdesign, datainnsamling og dataanalyse.

Av sjel er han en kreativ, entreprenør og motivert av innovasjon. Ser alltid etter nye måter å jobbe på og mener teknologi spiller en viktig rolle i bærekraftige løsninger.

Han har stor interesse for Innovasjon og bærekraftige utviklingsmål, og ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å bo. Han liker å lese om nye trender innen fornybar energi, smartbyer, SDG skjer rundt om i verden.

LinkedIn: /in/shashikanth-anasuri/ | +47 45 09 64 52 | shashianasuri@smartebyernorge.no

Stine Christensen

Stine Christensen

Art Director & Designer

Stine er Smarte Byer Norges kreatør (Art Director). Hun er utdannet Art Director fra Westerdals Oslo ACT med spisskompetanse innen markedskommunikasjon. Hun har erfaring fra eventbransjen og reklamebransjen. 

Gjennom studiet har hun opparbeidet seg erfaring innen «Design thinking» som er en metode for å løse problemer på en kreativ og løsningsorientert måte. Ved siden av studiene har hun dessuten erfaring som kreativ ansvarlig med å produsere og utforme en «pitch» for Schibsted Media Group og Aftenposten.

Hun har også jobbet for Yellow Banana, som er et reklamebyrå som jobber hovedsakelig med sosiale-medier plattformer og jobbet som kreatør der.

Hun har også erfaringer fra eventbyrå, JCP, som prosjektbasert eventkoordinator og designer.

I 2014 vant hun den internasjonale konkurransen i «StartUp-weekend» i Oslo for beste StartUp.

Stine ønsker at byene skal fortsette å vokse samt bli mer lettvinte og tilpasse seg våre dagligdagse behov.

LinkedIn: /in/christensenstine/ | stine@smartebyernorge.no