Expert

Kris Riise, tilknyttet ekspert

Kris er en kreativ innovatør, problemløser og seriegründer. I dag er han medgründer og daglig leder av Tikky. Han har tidligere ledet en rekke smartby-prosjekter og digitale transformasjoner for selskaper som Ruter, Posten, Securitas og Telenor. Han har erfaring som styremedlem, og er arrangør av Smidigkonferansen og Startup Weekend.

Petter Marthinsen, tilknyttet ekspert

Petter Marthinsen, tilknyttet ekspert

Petter har jobbet i IT-bransjen i mange år og har bred erfaring og kompetanse fra telecom, offentlig administrasjon, bank, finans og energibransjen. Han tilbyr konsulenttjenester innenfor forretningsutvikling, produktutvikling, prosjektledelse, digitalisering, smidige metoder, IT-strategi, analyse, arkitektur, design og integrasjon og kan effektivt lede et prosjekt fra tidlig planlegging til implementering.

Personvern er viktig i samartbyløsninger. Petter tilbyr kurs i GDPR, EUs personvernforordning, workshops for oppstart av GDPR-prosjekter, og assistanse frem til ferdig løsning.

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark er forsker og teknolog, tidligere professor i informatikk med spesialitet innen drift av store datasystemer. Mark er oppfinneren til automatiseringsteknologien som Facebook, LinkedIn, og mange selskaper på Wall Street brukte for å bygge sine datasentre. På 1990 tallet var han med på å anvende kunstig intelligens og self-helbredende teknologi på "pervasive computing", som nå kalles Internet of Things. Han grunnla selskapet CFEngine i 2008 først i Norge og så Silicon Valley. Mark har forfattet ca 20 bøker of manger vitenskapelige artikler. Han jobber nå som rådgiver for grundere og Fortune 100 selskaper over hele verden.

Om Mark i WikiPedia

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle er utdannet innenfor natur- og miljøvern og samfunnsplanlegging. Han har utstrakt erfaring som kommunal leder innen natur- og kulturvern, og plantekniske etater. For tiden er han i permisjon fra jobben som leder for smartbykontoret i Sola kommune for å gjennomføre en masterutdannelse i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.