Petter Marthinsen, tilknyttet ekspert

Petter har jobbet i IT-bransjen i mange år og har bred erfaring og kompetanse fra telecom, offentlig administrasjon, bank, finans og energibransjen. Han tilbyr konsulenttjenester innenfor forretningsutvikling, produktutvikling, prosjektledelse, digitalisering, smidige metoder, IT-strategi, analyse, arkitektur, design og integrasjon og kan effektivt lede et prosjekt fra tidlig planlegging til implementering.

Personvern er viktig i samartbyløsninger. Petter tilbyr kurs i GDPR, EUs personvernforordning, workshops for oppstart av GDPR-prosjekter, og assistanse frem til ferdig løsning.

Blockchain-teknologi kan passe bra inn i en IoT-verden. Petter tilbyr også introduksjonskurs i Blockchain og er gjerne med på å diskutere firmaers Blockchain-strategi.

I tillegg er Petter spesielt opptatt av miljø, fornybar energi og energieffektivisering. Han har bygget sitt eget miljøvennlige og plastfrie off-grid hus, med egenprodusert strøm fra sol og vind, samt varme fra sol og ved.