Line Pedersen

Line Pedersen

Kommunikasjonsansvarlig

Line har ansvaret for markedskommunikasjon hos Smarte Byer Norge. Av utdannelse er hun Sivilmarkedsfører med en Master i internasjonal markedsføring. Hun har i en årrekke bygget merkevarer for globale organisasjoner i en rekke bransjer. De siste årene hos en leverandør av IT sikkerhetsløsninger til byggebransjen hvor fokuset har vært markedsføring på digitale flater herunder sosiale media og innholdsproduksjon.

Line har lang erfaring fra selskaper som jobber målrettet med bærekraft som en del av det overordnede samfunnsansvaret. Som en nysgjerrig og engasjert sjel er hun opptatt av hvordan digitalisering og innovasjon kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling med publikum på laget. Nøkkelen er enkelt og tilgjengelig.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/linepedersen2/?locale=no_NO | line@smartebyernorge.no | Tlf. 934 66 357

Ingeborg Kjærstad

Ingeborg Kjærstad

Ingeborg Kjærstad er Smarte Byer Norges journalist og kommunikasjonsrådgiver. Hun har en mastergrad i kommunikasjon fra Bond University i Australia, og jobbet med kommunikasjon for blant annet Nationaltheatret, Bleach Festival og Miljøpartiet De Grønne.

Våren 2018 hadde Ingeborg et seks måneders internship i FNs regionale informasjonssenter for Vest-Europa (UNRIC) i Brussel. Her spredte hun informasjon om FNs arbeid og bærekraftsmålene gjennom Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. I tillegg skrev hun en rekke artikler om temaer som opptok henne, for eksempel i forbindelse med verdensdagen for sykler, verdens vanndag og verdensdagen for tropene.

Ingeborg er opptatt av hvordan smarte byløsninger kan få innbyggere til å velge det som er miljøvennlig og bærekraftig - ikke bare fordi det er lurt, men fordi det er enkelt. Hun bruker sin kompetanse innen kommunikasjon til å spre informasjon om smarte løsninger slik at norske byer og bedrifter kan lære av hverandre.

Terje Christensen

Terje Christensen

Leder, Partner & Gründer av Smarte Byer Norge

Terje Christensen er hjernen bak Smarte Byer Norge (SBN), og personen som gjorde ideen om til en realitet i 2016. Siden den gang da har han opparbeidet egen hjemmeside, database med åpne data og samlet over 1300 enkeltpersoner om å bevisstgjøre viktigheten med å åpne opp og samle data. I tillegg sammen med Roger har de også nå over 150 medlemmer i sitt nettverk i form av kommuner, byer og bedrifter.

Han har teknisk bakgrunn som programmerer, og har gjennom årene opparbeidet seg profesjonell kompetanse innen teknologi, forretningsmodeller, mentoring, opplæring, innovasjon og «lean startup».

Hans visjon og drivkraft kommer fra sitatet fra Richard Branson: "Screw it, lets do it». Han liker orginale ideer som er utenfor normen og er tiltrukket av oppgaver som er vanskelig å gjøre - bare for de er vanskelige å gjøre.

Han har vært med i Norges startup-samfunn siden han solgte sitt selskap i 2012. Siden da har han bidratt som mentor og organisator på flere store helge-arrangementer for StartUps. Han har bygd opp stortet internasjonalt samfunn av forretningsmodeller hvor han introduserte dette til mer enn 1000 entreprenører.

Terje tror på å lage et «smarte byer»-økosystem i Norge, og er spesielt interessert i forretningsmodeller som virker i «smarte byer» konseptet. Han tror at SBN utvikler seg i en akselererende fart og at dette vil transformerer Norge om til en ledende «Smarte Byer» nasjon. Norge er en liten nasjon, men med et avansert samfunn, vel utstyr for utvikling av internasjonal konkurrerende industri hvor byer, bedrifter, fylker, organisasjoner, og akademiske, og engasjerte borgere samarbeider for å gjøre Norge til akkurat dette - En «Smarte Byer» nasjon!

LinkedIn: /in/terchris | +47 90 05 69 58 | terje@smartebyernorge.no

Roger Dramstad

Roger Dramstad

Partner & Kundeansvarlig

Roger er Smarte Byer Norges Kundeansvarlig. Han er den som har lengst erfaring innen IT-industrien hvor har sett og opplevd veksten av data. Han har lang erfaring innen rådgiving, salg, og produktledelse mot offentlig og privat sektor, med fokus på HR og IKT. Han har jobbet med store bedrifter som WebCruiter, Agresso, ATEA, Norsk Data, Computas, og Landbruksdata. Han har dermed skapt seg et enormt stor nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

På 80-tallet jobbet han i landbruksamvirket hvor han hadde ansvar for innberetninger av lønn og avgifter for slakterier, meierier, eggsentraler, Felleskjøp, og andre realterte virksomheter. Da rapporterte han sentralt for 35 000 ansatte.

Han har også vært produktansvarlig for lønn- og personalsystemet Formula i 10 år fra 1988 og som eksisterer den dag i dag! Han var med på utviklingen fra tidlig og var med i salgsfasen mot store og mindre virksomheter i Norge og Sverige.

Etter dette kom han inn i sluttfasen av Norsk Data og var med på fleste kundearrangementer både inn- og utland for å skape gode relasjoner mellom selskapet og næringslivet og offentlige virksomheter.

Roger har også bred erfaring fra konferanser, kurs og event gjennom 30 år. Hans første konfereanse alene, var i 1984 på Caledonien Hotell i Kristiansand. Temaet var George Orwell's roman "1984" som omhandlet overvåkningssamfunnet og at "storebror" ser deg, som er et tema som er like aktuelt i dag! Her var det 75 deltakere med foredragsholdere hvor flere var stortingsrepresentanter og den første suksess.

Han var bl.a. med i startfasen av rekrutteringseslapet WebCruiter, og ble der i 10 år. Her solgte han løsningen til mer enn 100 virksomheter, hvor den største var Politiet, hvor han var på besøk til 27 politidistrikter rundt om i hele landet.

Hans store styrke er det å være kontaktskapende og evnen til empati for å høre hvilken utfordninger som finnes på den «andre siden av bordet».

LinkedIn: /in/roger-dramstad | +47 99 35 51 12 | roger@smartebyernorge.no

Nozhan Balafkan

Nozhan Balafkan

Visuell Dataanalytiker

Nozhan er Smarte Byer Norges visuelle dataanalytiker og har to mastergrader innen fysikk, hvor den første har han fra universitetet i Leipzig i Astrofysikk. Etter dette har han erfaring som forskerassistent i astrofysikk i Canada ved Saint Mary's University. Sin andre mastergrad i fysikk tok han ved universitetet i Tromsø innen klimatologi med spisskompetanse innen arktisk klima.

Han har dermed opparbeidet seg en sterk kompetanse innen dataanalyse av tunge datasett, og har erfaringer med å jobbe med flere supercomputere.

Nozhan ønsker å minke forurensingene i byene og tror at ved å samle data og analysere dette kan bidra til gode løsninger innen klimadebattene i dag. Hans ønske er å kombinere kunnskapen med grønne løsninger og teknologi for å bidra til å takle det nye klimaet.

LinkedIn: /in/nozhan-balafkan/ | nozhan@smartebyernorge.no

Elisabeth Kristina Røynestad

Elisabeth Kristina Røynestad

Visuell Dataanalytiker

Elisabeth Røynestad er Smarte Byer Norges visuelle dataanalytiker. Hun er utdannet sivilingeniør i romfysikk ved universitetet i Tromsø med spisskompetanse innen radardeteksjon av romsøppel.

Gjennom studiet har hun via utvekslingsstudier opparbeidet seg en unik kompetanse innen romfart ved Royal military college of Canada, samt forretnings- og prosjektledelse ved Polytechnic University i St. Petersburg.

Hun tror på å samle data fra mange forskjellige parter kan bidra til å skape nye spørsmål og gi nye løsninger som kan effektivisere og forenkle hverdagen til alle her i landet.

LinkedIn: /in/elisabeth-røynestad/ | elisabeth@smartebyernorge.no | Tlf: 47 67 37 40

Shashi Kanth Anasuri

Shashi Kanth Anasuri

Digital Markedsføring Ekspert

Shashi er Smarte Byer Norges digitale markedsførings ekspert. Han er tidligere ingeniør og har erfaring fra olje og gassindustrien. Senere har han tatt en master i innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Sashi er spesielt opptatt av miljøtematikken i smart city, og fokuserer på sirkulærøkonomi og bærekraft. Sashi har spisskompetanse på forskningsdesign, datainnsamling og dataanalyse.

Av sjel er han en kreativ, entreprenør og motivert av innovasjon. Ser alltid etter nye måter å jobbe på og mener teknologi spiller en viktig rolle i bærekraftige løsninger.

Han har stor interesse for Innovasjon og bærekraftige utviklingsmål, og ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted å bo. Han liker å lese om nye trender innen fornybar energi, smartbyer, SDG skjer rundt om i verden.

LinkedIn: /in/shashikanth-anasuri/ | +47 45 09 64 52 | shashianasuri@smartebyernorge.no

Stine Christensen

Stine Christensen

Art Director & Designer

Stine er Smarte Byer Norges kreatør (Art Director). Hun er utdannet Art Director fra Westerdals Oslo ACT med spisskompetanse innen markedskommunikasjon. Hun har erfaring fra eventbransjen og reklamebransjen. 

Gjennom studiet har hun opparbeidet seg erfaring innen «Design thinking» som er en metode for å løse problemer på en kreativ og løsningsorientert måte. Ved siden av studiene har hun dessuten erfaring som kreativ ansvarlig med å produsere og utforme en «pitch» for Schibsted Media Group og Aftenposten.

Hun har også jobbet for Yellow Banana, som er et reklamebyrå som jobber hovedsakelig med sosiale-medier plattformer og jobbet som kreatør der.

Hun har også erfaringer fra eventbyrå, JCP, som prosjektbasert eventkoordinator og designer.

I 2014 vant hun den internasjonale konkurransen i «StartUp-weekend» i Oslo for beste StartUp.

Stine ønsker at byene skal fortsette å vokse samt bli mer lettvinte og tilpasse seg våre dagligdagse behov.

LinkedIn: /in/christensenstine/ | stine@smartebyernorge.no

Kris Riise, tilknyttet ekspert

Kris er en kreativ innovatør, problemløser og seriegründer. I dag er han medgründer og daglig leder av Tikky. Han har tidligere ledet en rekke smartby-prosjekter og digitale transformasjoner for selskaper som Ruter, Posten, Securitas og Telenor. Han har erfaring som styremedlem, og er arrangør av Smidigkonferansen og Startup Weekend.

Petter Marthinsen, tilknyttet ekspert

Petter Marthinsen, tilknyttet ekspert

Petter har jobbet i IT-bransjen i mange år og har bred erfaring og kompetanse fra telecom, offentlig administrasjon, bank, finans og energibransjen. Han tilbyr konsulenttjenester innenfor forretningsutvikling, produktutvikling, prosjektledelse, digitalisering, smidige metoder, IT-strategi, analyse, arkitektur, design og integrasjon og kan effektivt lede et prosjekt fra tidlig planlegging til implementering.

Personvern er viktig i samartbyløsninger. Petter tilbyr kurs i GDPR, EUs personvernforordning, workshops for oppstart av GDPR-prosjekter, og assistanse frem til ferdig løsning.

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark Burgess, tilknyttet ekspert

Mark er forsker og teknolog, tidligere professor i informatikk med spesialitet innen drift av store datasystemer. Mark er oppfinneren til automatiseringsteknologien som Facebook, LinkedIn, og mange selskaper på Wall Street brukte for å bygge sine datasentre. På 1990 tallet var han med på å anvende kunstig intelligens og self-helbredende teknologi på "pervasive computing", som nå kalles Internet of Things. Han grunnla selskapet CFEngine i 2008 først i Norge og så Silicon Valley. Mark har forfattet ca 20 bøker of manger vitenskapelige artikler. Han jobber nå som rådgiver for grundere og Fortune 100 selskaper over hele verden.

Om Mark i WikiPedia

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle Undheim, tilknyttet ekspert

Ståle er utdannet innenfor natur- og miljøvern og samfunnsplanlegging. Han har utstrakt erfaring som kommunal leder innen natur- og kulturvern, og plantekniske etater. For tiden er han i permisjon fra jobben som leder for smartbykontoret i Sola kommune for å gjennomføre en masterutdannelse i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.