2018-1

Maptrends, som viser befolkningsbevegelse, statistikk og trender

Maptrends, som viser befolkningsbevegelse, statistikk og trender

Leif Thune Rudlang i Delfi, EnablerHub og Maptrends

2017 har vært et innholdsrikt år for oss i Delfi og det er derfor vanskelig å trekke frem kun ett høydepunkt. Hovedfokus har mobilitetsanalyse- og innsiktsselskapet Maptrends fått og det har hatt en enorm vekst og utvikling det siste året. Maptrends baserer - kort fortalt - sin teknologi på å kunne vise befolkningsbevegelse

Testarena Kongsberg - blir nasjonal samarbeidsarena for smart mobilitet

Testarena Kongsberg - blir nasjonal samarbeidsarena for smart mobilitet

Olav Madland

Dagens transportsystem og veginfrastruktur vil i løpet av få år bli digitalisert. Som brukere av kjøretøy, vei og bane vil vi oppleve en rekke tjenester som vi i dag ikke tenker på. Kjøretøyene vil optimaliseres slik at de automatisk er tilgjengelig for transportbehovene og til enhver tid kjører med maksimal utnyttelse