Norsk portal for smartbydata

Terje Christensen i Smarte Byer Norge AS / Urbalurba

Hva er Urbalurba? 99% av alle smartbyløsninger trenger data. Men ikke bare det, de trenger tilrettelagte data som en innovatør enkelt kan få oversikt over, innsikt i, og som kan testes og lekes med. Det er dette Urbalurba gjør: VI tilrettelegger data for innovatører som jobber med å gjøre norske byer smartere.

En norsk portal for smartbydata: I Urbalurba har vi ståltro på at kommuner, stat, akademia, organisasjoner og næringsliv sammen vil gjøre norske byer til blant de smarteste i verden. For å få til dette trenger vi mye tilrettelagte data. Stat og kommune bidrar med åpne offentlige data, som vil tilgjengeliggjør i Urbalurba. Men vi trenger at næringsliv, akademia og organisasjonsliv også bidrar med data.

Hva er CKAN og hvorfor er det viktig? CKAN er teknologien for dataportaler Urbalurba bygger på. Denne brukes av stort sett alle som jobber med å tilgjengeliggjøre sine data (EU-kommisjonen, USAs regjering, Singapore, London, Vegvesenet, Stavanger, etc). CKAN er åpen kildekode og koster ingenting å bruke. Jo flere virksomheter som bruker CKAN, desto enklere blir det å holde styr på egne data - og å dele dem internt i virksomheten eller eksternt.

Vår forretningsmodell: Sant å si, vet vi ennå ikke nøyaktig hvordan vi skal tjene penger på dette. Vi vet at en portal som Urbalurba er nødvendig, og vi tror at det på sikt vil være mulig å skape en markedsplass av Urbalurba, der kommersielle dataeiere kan tilby sine data, og innovatører kan kjøpe dem. I mellomtiden tror vi mange norske virksomheter - fra stat og kommuner, til universiteter og organisasjoner - vil satse på å sette opp egne dataportaler bygget på CKAN. For de virksomheter som ønsker å komme fort i gang for å få erfaring med publisering av åpne data, kan vi tilby å legge ut datasett på Urbalurba, permanent eller midlertidig.

Vår kompetanse: Etter å ha jobbet med CKAN i ett år, har vi mye kompetanse på systemet. Vi regner med at mange norske byer, universiteter, organisasjoner og bedrifter vil ønske å bruke CKAN. Her kan vi hjelpe som rådgivere. Vi arrangerer kurs og workshops, eller kommer og hjelper med akkurat det din virksomhet trenger når de skal sette opp sin CKAN.
 

I samme nyhetsbrev