Noen spørsmål å tenke på ved inngangen til et nytt smartby-år

 

Fra Ulf Rydningen i Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA jobber med smartbyspørsmål både i forskning og undervisning. Her er noen spørsmål vi stiller oss:

  • Har smartbyutviklingens ny eller endret betydningen for kompetanse blant byplanleggere, trafikkplanleggere, og ansatte i IKT- og innovasjonsbedrifter?
  • Hvordan forstås verdigrunnlaget bak Smartby-konseptet blant offentlige og private aktører? 
  • Er Smartby noe som gir økonomisk mergevinst, og i så fall for hvem?  
  • Er Smartbyutviklingen noe som kan bidra i kommunenes/byenes arbeide mot en bærekraftig utvikling (i såfall, ikke bare langs den økonomiske bærekraftdimensjonen)?  
  • Kan gjennomføring av smarte tiltak (f.eks gatelys som detekteres av sensorer når fotgjengere nærmer seg) ha utilsiktede virkninger, f.eks skape større utrygghet.  
  • Hva finnes av standarder/kunnskap/normer/enighet om å sette krav til slike tekniske løsninger?

Ta gjerne kontakt eller la oss diskutere i nettverket Facebook-gruppe. 
 

I samme nyhetsbrev