Maptrends, som viser befolkningsbevegelse, statistikk og trender

Leif Thune Rudlang i Delfi, EnablerHub og Maptrends

2017 har vært et innholdsrikt år for oss i Delfi og det er derfor vanskelig å trekke frem kun ett høydepunkt. Hovedfokus har mobilitetsanalyse- og innsiktsselskapet Maptrends fått og det har hatt en enorm vekst og utvikling det siste året. Maptrends baserer - kort fortalt - sin teknologi på å kunne vise befolkningsbevegelse, statistikk og trender på anonymiserte data fra SIM-kort. Siden oppstart i 2016 har vi kommet langt i vår utvikling med å kartlegge befolkningens bevegelser og reisemønster. Les mer her. 

2017 har delvis gått med til ferdigstilling av eksisterende pilotprosjekter, samt oppstart av nye spennende prosjekter. To gode eksempler er vårt pilotprosjekt med Kolumbus som ble grundig omtalt på NRK Dagsrevyen i slutten av September, og vårt nasjonale prosjekt med Nye Veier som nå går inn i fase to på nyåret. 

I tillegg til en rekke regionale mobilitets og kollektivselskaper rundt om i landet er vi også i samarbeid med store nasjonale aktører som NSB og Bane Nor, samt i tett dialog om pilotprosjekter med TØI og Statens Vegvesen. Vi samarbeider også med flere store byer og kommuner om dynamiske innsiktsdata- det blir nok å gjøre etter jul  

Vi i Delfi har også vært på reisefot for å presentere selskapet og vår unike teknologi. Teknologidagene i oktober og Smart City World Expo Barcelona i november var mildt sagt begivenhetsrike. Vi har fått en overveldende respons på teknologien vår og har til gode å møte andre aktører som har kommet like langt som oss her i Norge eller i Europa. 

Et annet stort høydepunkt var vår deltagelse på Nordic Edge med vårt samarbeidsselskap, EnablerHub som også Roxel og Petrolink er med i. Her hadde vi en 100 kvm stor stand sammen med Sandnes Kommune og flere av våre andre underleverandører. Minnerik uke med stor entusiasme blant deltagerne. 

Vi gleder oss til 2018. Fra oss i Delfi, EnablerHub og Maptrends ønsker vi alle et  godt nytt år!

I samme nyhetsbrev