Ladeanlegg for el-biler som gjør det mulig både å selge og kjøpe strøm

Av Anja Westlye i Meshcrafts

Oslotech AS åpnet i mars i år ladeanlegg i garasjen på Forskningsparken. Her er det installert 15 ladepunkter for elbiler. Anlegget er en helt ny teknisk løsning med styring via Meshcrafts AS' plattform SmartCharge.

Anlegget er utviklet med tanke på fremtidens behov og løsninger. Dette innebærer i første omgang avregning og betaling av strøm til besøkende. SmartCharge-løsningen gir mulighet til å betale for forbrukt energi, m.a.o. man betaler for strømmen bilen lades med og ikke for tiden den er tilkoblet. 

Videre vil det i fremtiden bli mulig å velge ladeeffekt for de som har behov for raskere lading. Det vil også bli mulig å reservere plass for besøkende i anlegget ved hjelp av SmartCharge appen. Det finnes per i dag ingen tilsvarende løsninger i Norge, i hht Åsmund Møll Frengstad i Meshcrafts AS. 

Anlegget er dimensjonert til å kunne levere 22 kilowatt til alle ladepunktene. Basiseffekten er på 3,6 kilowatt og når du i fremtiden kobler til bilen, kan du via app velge om du vil ha høyere effekt mot høyere betaling.

Fra å ha en kostnad på lading for elbiler, tjener nå Oslotech penger på ladende ansatte. 

Anlegget installeres også med effektstyring mot Forskningsparkens el-anlegg og mot hver enkelt lader. Det er også forberedt for å kunne kobles opp mot batteri, solceller og eventuelt vind for å utnytte tilgjengelig kapasitet best mulig.

Anleggets største fordel fremfor andre anlegg er at man kan få maks effekt på alle ladeplassene. De fleste anlegg i dag har noen dedikerte ladere som kan levere høy effekt, mens de resterende leverer basis effekt på 2-3,6 kilowatt. Da totaleffekten er delt med de andre laderne og andre ”forbrukere” i Forskningsparken, vil det bare være mulig å lade med høyere effekt så lenge det er ledig kapasitet. 

Anlegget er dimensjonert for at alle plassene til enhver tid har tilgang til 3,6 kilowatt, med nok ekstra effekt til å fordele på de med behov. Anlegget er dimensjonert for å kunne levere 22 kilowatt til alle punktene for å ha fleksibilitet i anlegget og være forberedt på fremtidens elbiler. Det legges også opp til at man kan få høyere effekt etterhvert som det blir tilgjengelig i anlegget. 

Les mer på https://meshcrafts.com/blog/2017/05/10/fremtidsrettet-ladeanlegg-i-forskningsparken/ 
 

I samme nyhetsbrev