Innbyggerinvolvering: Prosjekt med sosial boligbygging

Bjørn Z. Ekelund i Larvik CoLab / Human Factors

I Larvik gjennomføres det nå et spennende prosjekt med sosial boligbygging. Det arbeides med å lete fram nye måter å samarbeide med familier som søker støtte til bolig fra kommunens boligforvaltning. Prosjektet er finansiert av Husbanken, ledet av Høgskolen i Sørøst ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM), https://www.facebook.com/sesamsenter/ ). 

Høgskolen har knyttet til seg Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors som operativ prosjektleder. Prosjektet arbeider systematisk med samskaping. 5 familier er invitert inn i en felles prosess der Teori U og Diversity Icebreaker anvendes som teoretisk og metodisk grunnlag for personlig endring og innovasjon. Prosjektet sikter mot å arbeide sammen med familiene for å finne fram til valg og disponeringer familienes egne ressurser blir satt i spill for å sikre best mulig livskvalitet med hensyn til bolig og bruk av boligen. Prosjektet er kalt "Smarte familier" av to grunner. For det første fordi ny teknologi vil kunne gjøre det mulig for familier å bruke egne og hverandres ressurser mer fornuftig og effektivt, for eksempel gjennom delingsøkonomi, brukthandel, tjenestekjøp etc. 

Et slikt begrep vil også kunne gjøre at det oppleves mer positivt å være deltager - spesielt for familienes barn og unge. Men det er naturligvis ikke prosjektets navn som skaper innovasjon her. For familier som er i økonomisk vanskelige situasjoner vil ny teknologi kunne være et virkemiddel for å oppnå bedre livskvalitet. Prosjektet vil arbeide med å teste ut konkrete eksempler på dette. Hvis noen smarte byer deltakerne har gode idéer for anvendelse av ny teknologi for familiene - så er det bare å melde fra! Vi leter etter gode eksempler på smarte hverdagsløsningen knyttet til boligsituasjonen for lav-inntektsfamilier – sammen med dem som kjenner utfordringene i eget liv.
 

I samme Nyhetsbrev