Forskningsprosjektet Open Transport Data

Fra Marit Natvig i SINTEF

Prosjektet Open Transport Data finansieres av Forskningsrådet og deltakere er Statens vegvesen, Oslo kommune, Kystverket, Urbalurba og ITS Norge. Prosjektet ledes av SINTEF Digital. 

Bakgrunnen for prosjektet er at åpning av data ikke nødvendigvis fører til innovasjon. Det trengs mer kunnskap om hvilke data som trengs, behovene og forventningene til potensielle databrukere og om barrierer og suksessfaktorer relatert til åpne data. Prosjektet kartlegger nå dette på flere ulike måter bl.a. ved å samle inn synspunkter og erfaringer fra brukere av åpne data. Det arbeides også med use cases for systemutvikling med åpne data (bl.a. det å finne, evaluere og bruke åpne data og det å gi tilbakemelding på data) og publisering av data (bl.a. det å velge og forberede data, definere APIer og publisere data). 

Prosjektet lager også en virtuell lab for åpne transportdata med en "Open data portal" tilpasset use casene nevnt over, katalogtjenester med metadata om åpne data og prototyper på verktøy for prosessering av lagrede data og datastrømmer basert på open source programvarene DataGraft, BigML og NodeRed. Prosjektet utforsker bl.a. katalogtjenester for semantisk søk etter datasett og annotering av datasett som skal støtte slike søk. 
Informasjon om prosjektet er tilgjengelig på https://opentransportdata.wordpress.com/ og https://github.com/OpenTransportDataProject.
 

I samme nyhetsbrev