Norge inn i internasjonalt smartbynettverk

aros_fra_voxhall_2004_750x500.jpg

Bodø, Stavanger og Trondheim blir denne uken de første norske medlemmene i Open & Agile Smart Cities (OASC), og setter dermed Norge på kartet i dette viktige internasjonale nettverket. Byene, og dermed Norge som land, lanseres som medlemmer under verdens største smartbykonferanse i Barcelona

OASC-nettverket organiserer i dag 104 byer verden over i 22 land rundt en enkel filosofi: «En by utgjør ikke et marked». De fleste byer har like utfordringer. Det finnes derfor et stort potensial i å gjenbruke smarte løsninger én by har implementert, i mange andre byer.

Noen av de viktigste hindringene for at det skal skje, er mangel på felles standarder som gjør at en tjeneste utviklet i én by vil fungere i andre byer. For å få til dette må byene samarbeide om standarder, og gi utviklere tilgang på data i alle byer.

Et eksempel: En gründer som vil lage en innovativ mobil-app for å gjøre det enklere å finne en parkeringsplass, ønsker tilgang til et størst mulig marked. Appen må virke sømløst i flest mulig byer, i flest mulig land. To forutsetninger: For det første må det være enkelt å finne og å integrere parkerings- og kartdata fra alle byer, og for det andre må datasettene fra forskjellige byer legges til rette slik at de fungerer i én og samme app. 

Medlemsbyer i OASC forplikter seg til å følge standarder og tilgjengeliggjøre data slik at en utvikler i Manchester kan lage en tjeneste som vil fungere i Trondheim, og en utvikler i Trondheim kan lage en tjeneste som vil fungere i Lisboa. Slik vil OASC legge til rette for et globalt marked for smartbytjenester. 

Smarte Byer Norge, i samarbeid med SINTEF, er initiativtakere til å få norske byer med i OASC, og vil som norske koordinatorer delta i nettverkets task force. 

 Vi er i samtaler med flere av de norske byene som har kommet lengst i sin smartbytenkning og tar sikte på å få med 10 norske byer i nettverket i løpet av 2017, sier Gard Jenssen i Smarte Byer Norge. 

 Vi mener smartbyutvikling er god mulighet for skape ny næring i norske byer. Norge har svært gode forutsetninger for å ta en posisjon som en viktig smartbynasjon og eksportør av smartbyløsninger. Se bare på danskenes posisjon som stormakt innen vindmølleproduksjon.

Mye av smartbyutviklingen handler om sensorikk og stordataanalyse, områder vi er gode på innenfor maritim og offshoreteknologi. Veien er ikke nødvendigvis så lang fra å være gode på smart infrastruktur offshore, til smart infrastruktur i byene. Mange vil mene Norge har for små byer, men dette er ikke noen ulempe. Det er raskere, enklere og billigere å utvikle og teste løsninger i småskala, sier Jenssen.