Apico vant gründerbilletten

Ingrid Annette Kristiansen, Silje Uhlen Maurset og Tine Maurstad Larsson i Apico

Ingrid Annette Kristiansen, Silje Uhlen Maurset og Tine Maurstad Larsson i Apico

Det er to dager igjen til vårens smarteste eventyr: Smart City-seminaret på Hurtigruten fra Trondheim til Bodø. Vi samler spydspissene fra det offentlige, næringslivet og akademia innen smart city i Norge til to tettpakkede dager med presentasjoner, workshops og mingling.

Norske byer blir garantert ikke smartere uten smart gründere, derfor har vi arbeidet med at noen av de beste gründerselskapene innen smart city i Norge skal være representert. I forrige uke utlyste vi en konkurranse om en gründerbillett til seminaret. Vinneren ble Apico, som arbeider med å optimalisere datasamhandling mellom maskiner og systemer som er i bruk.

Apico tilbyr en programvare som automatisk kobler sammen enheter fra ulike leverandører inn i et felles system ved å åpne opp for at ulike maskiners APIer (åpne og lukkede) kan kommunisere på tvers. Dette fjerner problemet med proprietære økosystem og gjør det mulig å hente inn all tilgjengelig informasjon. Man unngår dermed å miste verdifull data.

Ved bruk av flere maskinvarer fra ulike leverandører må man i dag enten lese av data manuelt, eller kode hver enkelt enhet inn i et felles digitalt system for å kunne utnytte all tilgjengelig informasjon. Apico gjør denne jobben automatisk, Smarte byer kan dermed fritt velge hvilke maskiner og enheter som skal brukes uten å måtte låse seg til én leverandør. I tillegg reduseres antall manuelt skrevet kodelinjer med hele 90%, altså blir antall timer arbeid med programvareutvikling redusert betraktelig (x10).

Apico sørger for fullstendig innhenting av all tilgjengelig informasjon, og gjør det mulig å bruke denne informasjonen for å optimalisere styring og kontroll. Teknologien ble utviklet på CERN og en av utviklerne er med på Apico-teamet.

Juryen satt spesielt pris på selskapets formål om bidra til interoperabilitet, ettersom det er en av flaskehalsene for å få fart på smartbyutviklingen. Vi retter samtidig en takk til alle gründere som deltok i konferansen, og inviterer dem inn i Smarte Byer Norge-nettverket.