Uber bygger ut infrastruktur for smartby bildelings-tjeneste

På et teknologiforum i Tapei forklarte sjef for Ueber Technologies’ strategiske rådgivning, David Plouffe, at mange Uber-brukere ikke benytter seg av drosjer, og at selskapet gir anledning for sjåfører til å få seg en ekstrainntekt ved siden av sine vanlige jobber.

― Bildeling ligner på å leie en bil med sjåfør, men det adskiller seg på mange måter også. Det trengs et lovverk som regulerer markedene, og Uber vil gjerne bistå styresmaktene med å endre reguleringene for bildeling, og senke terskelen som idag hindrer mange i å komme seg inn på bildelingsmarkedet.

Dette utspillet kom etter at taiwanske myndigheter gjentatte ganger hadde bøtelagt Uber for brudd på persontransportbestemmelsene, og endatil vurderte å oppheve Ubers investeringsbevilling. Styresmaktene hadde også sett på anklager om skatteunndragelser mot Uber.

Uber Taiwan er idag registrert som et softwarefirma, men myndighetene har kunngjort at de ser selskapet som et transportfirma. Konsultativ statsråd Andrey Tang, som har ansvaret for politikken vedrørende digitalisering, møtte Ploeffe på fredag for å diskutere ovennevnte problemstillinger.