Nordic Edge Expo er i gang

Nordic Edge Expo ble i dag åpnet av helseminister Bent Høie. Hvorfor åpner en helseminister en smartbykonferanse? Jo, fordi helse også handler folkehelse. Om folk kjører mindre bil og beveger seg mer får vi en sunnere befolkning. Helsesektoren er også en høyteknologisk sektor, og Høie nevnte eksempler som Pumps & Pipes, der forskere og ingeniører fra oljebransjen jobber på prosjekter sammen med leger og helseforskere. Kan de lære noe av hverandre? Finnes det muligheter for teknologioverføring mellom disse bransjene? Selv om ikke Pumps & Pipes er fokusert på smarte byer, er det en god illustrasjon på den tverrfagligheten som må prege smartbyutvikling.

Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø, presiserte i sin åpningstale at hennes by først og fremst vil være en smart by for å skape en bedre by for innbyggerne, men at hun samtidig ser på smarte byer som en konkret mulighet til å skape ny næring og nye arbeidsplasser for byen. Offshorebransjen har mange eksperter og mye verdensledende teknologi  på smart offshore infrastruktur, der sensorikk og stordataanalyse står sentralt. Omstillingen fra offshore- til byinfrastruktur er kanskje ikke så stor.

Rundt 2000 deltakere er på plass for to smarte dager i Stavanger. 


Smarte Byer Norge kommer tilbake med flere oppdateringer.